Uslovi korišćenja

Nakon preuzimanja ili upotrebe aplikacije, sledeći uslovi automatski važe za korisnike aplikacije.

Stoga, korisnici treba da pažljivo pročitaju uslove pre upotrebe aplikacije. Zabranjeno je ikakvo kopiranje i modifikovanje aplikacije, bilo kog dela aplikacije, ili našeg zaštitnog znaka. Zabranjeni su pokušaji da se izvuče izvorni kod aplikacije, kao i prevođenje aplikacije na druge jezike i stvaranje derivativnih verzija aplikacije. Sama aplikacija, kao i svi zaštitni znaci, autorska prava, prava na bazu podataka i ostala prava na intelektualnu svojinu povezanu sa aplikacijom, još uvek pripadaju razvojnom timu Plati Mi.

Razvojni tim Plati Mi je posvećen tome da osigura najveću moguću upotrebljivost i efikasnost aplikacije. Iz tog razloga, zadržavamo pravo da vršimo izmene u aplikaciji i da korisniku naplatimo za korišćenje njenih usluga, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Nikada nećemo naplatiti aplikaciju niti njene usluge, a da prethodno veoma jasno ne bude naznačeno za šta korisnik tačno plaća.

Aplikacija Plati Mi skladišti i obrađuje lične podatke koje su nam korisnici obezbedili, kako bi mogla da pruži usluge za koje je stvorena. Odgovornost korisnika je da se postara da su njegov telefon i pristup aplikaciji sigurni. Stoga, preporučujemo korisnicima da ne džeilbrejkuju ili rutuju telefon, što je proces otklanjanja softverskih ograničenja i restrikcija koje je uspostavio zvanični operativni sistem uređaja. U suprotnom, to bi moglo da telefon učini ranjivim na malware/viruse/zlonamerne programe, da ugrozi sigurnosne mehanizme telefona, a zbog toga, aplikacija Plati Mi možda i neće moći ispravno, ili uopšte, da funkcioniše.

Aplikacija Plati Mi koristi spoljne usluge, sa njihovim vlastitim uslovima i granicama korišćenja.

Linkovi ka uslovima i granicama korišćenja spoljnih obezbeđivača usluga koje koristi aplikacija Plati Mi:

Korisnici treba da imaju na umu to da postoje određene stvari za koje razvojni tim Plati Mi neće preuzeti odgovornost. Određene funkcije aplikacije zahtevaju da aplikacija bude aktivno povezana sa internetom. Potrebna veza sa internetom može biti bežična ili obezbeđena od strane obezbeđivača mobilne mreže, ali ukoliko korisnik nema pristup bežičnom internetu i potrošio je sav internet, razvojni tim Plati Mi ne može preuzeti odgovornost za to što aplikacija potencijalno neće moći u potpunosti da funkcioniše.

Ukoliko aplikaciju koristi negde izvan prostora sa bežičnim internetom, korisnik ne treba da zaboravi to da uslovi njegovog dogovora sa obezbeđivačem mobilne mreže i dalje važe. Posledica toga je da je mobilni obezbeđivač u mogućnosti da korisniku, prilikom pristupanja aplikaciji, naplati troškove podataka u toku trajanja veze, kao i druge, spoljne naplate. Korišćenjem aplikacije, korisnik prihvata odgovornost za svaku naplatu te vrste, uključujući naplatu za trošenje podataka u roamingu ukoliko koristi aplikaciju izvan teritorije stalnog stanovanja (tačnije, regiona ili države), a prethodno nije isključio roaming podataka. Ukoliko korisnik nije osoba zadužena za plaćanje računa za uređaj preko kog koristi aplikaciju, molimo da bude svestan toga da razvojni tim Plati Mi pretpostavlja da je prethodno od osobe zadužene za plaćanje računa dobio dozvolu da koristi aplikaciju Plati Mi.

Slično tome, razvojni tim Plati Mi ne može uvek da preuzme odgovornost za način na koji korisnik upotrebljava aplikaciju. Korisnik mora da se postara da se baterija uređaja neće istrošiti prilikom upotrebe aplikacije – ukoliko se baterija istroši i korisnik ne može da uključi uređaj kako bi koristio usluge aplikacije, razvojni tim Plati Mi za to ne može da preuzme odgovornost.

Kada je reč o odgovornosti razvojnog tima Plati Mi za upotrebu aplikacije od strane korisnika, važno je da korisnik prilikom upotrebe aplikacije ima na umu to da, iako nastojimo da podaci koje pružamo uvek budu ažurni i tačni, ipak se oslanjamo na spoljne entitete od kojih prikupljamo podatke kako bismo te podatke učinili dostupnim korisnicima. Razvojni tim Plati Mi ne preuzima odgovornost za ikakav gubitak, bio on posredan ili neposredan, koji je korisnik pretrpeo usled punog oslanjanja na ovaj aspekt funkcionalnosti aplikacije.

U nekom trenutku u budućnosti, možda poželimo da ažuriramo aplikaciju. Aplikacija je trenutno dostupna za Android i iOS – zahtevi za ta oba sistema (kao i za sve dodatne sisteme za koje u budućnosti odlučimo da razvijemo aplikaciju), podložni su promeni. Ukoliko se to desi, korisnik će morati da preuzme sa interneta fajlove za ažuriranje aplikacije ukoliko želi da nastavi da je koristi. Razvojni tim Plati Mi ne obećava da će uvek ažurirati aplikaciju tako da ona ostane relevantna korisniku i/ili tako da radi na verziji Android-a ili iOS-a koju korisnik ima instaliranu na svom uređaju. Međutim, korisnik obećava da će uvek prihvatiti fajlove za ažuriranje aplikacije kada mu budu ponuđeni. Takođe, razvojni tim Plati Mi u svakom trenutku može da povuče aplikaciju i da ukloni mogućnost upotrebe aplikacije, a da korisniku prethodno ne uputi ikakvo obaveštenje o okončanju usluge. Osim ukoliko korisniku ne napomenemo drugačije, po svakom okončanju usluge, a) okončavaju se prava i dozvole dodeljene korisniku ovim uslovima, b) korisnik mora prestati da upotrebljava aplikaciju, i (ukoliko je to potrebno) mora da je izbriše sa svog uređaja.

Izmene u uslovima i granicama korišćenja naše aplikacije

Moguće je da ćemo s vremena na vreme ažurirati naše uslove i granice korišćenja aplikacije. Stoga, savetujemo korisnike da ovu stranicu periodično pregledaju kako bi bili u toku sa potencijalnim izmenama. O svim izmenama obavestićemo korisnike postavljanjem ažuriranih uslova i granica korišćenja aplikacije na ovu stranicu.
Ovi uslovi i granice korišćenja aplikacije važe od 31.1.2022.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate ikakvih pitanja ili predloga u vezi sa uslovima i granicama korišćenja naše aplikacije, ne ustručavajte se da nas kontaktirate preko adrese: office@platimi.rs.

Verzija na engleskom (English version)